Koju od navedenih igara voliš igrati?

Nagradna igra traje do 15. novembra do 24:00 sati.
Svoje nagrade dobitnici mogu preuzeti isključivo lično.
Prilikom preuzimanja nagrade podaci sa ličnog dokumenta se moraju podudarati sa podacima koji su navedeni u formi prijave (Ime, prezime i datum rođenja). Učesnici nagradne igre koji ostvare dobitak će biti kontaktirani putem email-a koji su naveli prilikom ostavljanja podataka. Učešćem u nagradnoj igri, igrač prihvata Pravila koja se nalaze OVDJE.

Koju od navedenih igara voliš igrati?

Nagradna igra traje do 15. novembra do 24:00 sati.
Svoje nagrade dobitnici mogu preuzeti isključivo lično.
Prilikom preuzimanja nagrade podaci sa ličnog dokumenta se moraju podudarati sa podacima koji su navedeni u formi prijave (Ime, prezime i datum rođenja). Učesnici nagradne igre koji ostvare dobitak će biti kontaktirani putem email-a koji su naveli prilikom ostavljanja podataka. Učešćem u nagradnoj igri, igrač prihvata Pravila koja se nalaze OVDJE.